ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Sale
.co.za
R65.00 ZAR
Hot
.capetown
R169.00 ZAR
Hot
.joburg
R169.00 ZAR
Hot
.durban
R169.00 ZAR
Hot
.africa
R99.00 ZAR
Sale
.net.za
R65.00 ZAR
.com
R192.00 ZAR
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
R192.00 ZAR
1 سال
R192.00 ZAR
1 سال
R192.00 ZAR
1 سال
.net
R177.00 ZAR
1 سال
R177.00 ZAR
1 سال
R177.00 ZAR
1 سال
.org
R204.54 ZAR
1 سال
R204.54 ZAR
1 سال
R204.54 ZAR
1 سال
.info
R179.00 ZAR
1 سال
R179.00 ZAR
1 سال
R179.00 ZAR
1 سال
.co.za Sale
R65.00 ZAR
1 سال
R0.00 ZAR
1 سال
R65.00 ZAR
1 سال
.biz
R195.50 ZAR
1 سال
R195.50 ZAR
1 سال
R195.50 ZAR
1 سال
.org.za Sale
R65.00 ZAR
1 سال
R0.00 ZAR
1 سال
R65.00 ZAR
1 سال
.web.za Sale
R65.00 ZAR
1 سال
R0.00 ZAR
1 سال
R65.00 ZAR
1 سال
.net.za Sale
R65.00 ZAR
1 سال
R0.00 ZAR
1 سال
R65.00 ZAR
1 سال
.co
R409.05 ZAR
1 سال
R409.05 ZAR
1 سال
R409.05 ZAR
1 سال
.co.ls
R250.00 ZAR
1 سال
R0.00 ZAR
1 سال
R250.00 ZAR
1 سال
.us
R155.02 ZAR
1 سال
R155.02 ZAR
1 سال
R155.02 ZAR
1 سال
.me
N/A
R0.00 ZAR
1 سال
R0.00 ZAR
1 سال
.mobi
R310.00 ZAR
1 سال
R310.00 ZAR
1 سال
R310.00 ZAR
1 سال
.co.uk
R310.00 ZAR
1 سال
R310.00 ZAR
1 سال
R310.00 ZAR
1 سال
.tv
R742.00 ZAR
1 سال
R742.00 ZAR
1 سال
R742.00 ZAR
1 سال
.pro
R337.00 ZAR
1 سال
R337.00 ZAR
1 سال
R337.00 ZAR
1 سال
.academy
R418.00 ZAR
1 سال
R418.00 ZAR
1 سال
R418.00 ZAR
1 سال
.accountant
R418.00 ZAR
1 سال
R418.00 ZAR
1 سال
R418.00 ZAR
1 سال
.accountants
R1,401.00 ZAR
1 سال
R1,401.00 ZAR
1 سال
R1,401.00 ZAR
1 سال
.agency
R290.00 ZAR
1 سال
R290.00 ZAR
1 سال
R290.00 ZAR
1 سال
.art
R242.64 ZAR
1 سال
R242.64 ZAR
1 سال
R242.64 ZAR
1 سال
.associates
R418.00 ZAR
1 سال
R418.00 ZAR
1 سال
R418.00 ZAR
1 سال
.attorney
R563.75 ZAR
1 سال
R563.75 ZAR
1 سال
R563.75 ZAR
1 سال
.auction
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.audio
R2,341.75 ZAR
1 سال
R2,341.75 ZAR
1 سال
R2,341.75 ZAR
1 سال
.auto
R46,849.36 ZAR
1 سال
R46,849.36 ZAR
1 سال
R46,849.36 ZAR
1 سال
.band
R375.84 ZAR
1 سال
R375.84 ZAR
1 سال
R375.84 ZAR
1 سال
.bar
R1,156.42 ZAR
1 سال
R1,156.42 ZAR
1 سال
R1,156.42 ZAR
1 سال
.bargains
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.beer
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.best
R1,532.25 ZAR
1 سال
R1,532.25 ZAR
1 سال
R1,532.25 ZAR
1 سال
.bet
R289.10 ZAR
1 سال
R289.10 ZAR
1 سال
R289.10 ZAR
1 سال
.bid
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.bike
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.bingo
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.bio
R1,156.41 ZAR
1 سال
R1,156.41 ZAR
1 سال
R1,156.41 ZAR
1 سال
.black
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.blackfriday
R2,399.56 ZAR
1 سال
R2,399.56 ZAR
1 سال
R2,399.56 ZAR
1 سال
.blue
R289.10 ZAR
1 سال
R289.10 ZAR
1 سال
R289.10 ZAR
1 سال
.africa Hot
R99.00 ZAR
1 سال
R224.00 ZAR
1 سال
R224.00 ZAR
1 سال
.durban Hot
R169.00 ZAR
1 سال
R169.00 ZAR
1 سال
R169.00 ZAR
1 سال
.joburg Hot
R169.00 ZAR
1 سال
R169.00 ZAR
1 سال
R169.00 ZAR
1 سال
.capetown Hot
R169.00 ZAR
1 سال
R169.00 ZAR
1 سال
R169.00 ZAR
1 سال
.boutique
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.build
R1,127.51 ZAR
1 سال
R1,127.51 ZAR
1 سال
R1,127.51 ZAR
1 سال
.builders
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.business
R318.02 ZAR
1 سال
R318.02 ZAR
1 سال
R318.02 ZAR
1 سال
.buzz
R563.75 ZAR
1 سال
R563.75 ZAR
1 سال
R563.75 ZAR
1 سال
.cafe
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.camera
R809.49 ZAR
1 سال
R809.49 ZAR
1 سال
R809.49 ZAR
1 سال
.camp
R809.49 ZAR
1 سال
R809.49 ZAR
1 سال
R809.49 ZAR
1 سال
.capital
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.careers
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.cash
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.catering
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.ceo
R1,532.25 ZAR
1 سال
R1,532.25 ZAR
1 سال
R1,532.25 ZAR
1 سال
.clothing
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.cloud
R390.29 ZAR
1 سال
R390.29 ZAR
1 سال
R390.29 ZAR
1 سال
.club
R274.64 ZAR
1 سال
R274.64 ZAR
1 سال
R274.64 ZAR
1 سال
.coffee
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.college
R1,040.78 ZAR
1 سال
R1,040.78 ZAR
1 سال
R1,040.78 ZAR
1 سال
.community
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.company
R318.02 ZAR
1 سال
R318.02 ZAR
1 سال
R318.02 ZAR
1 سال
.construction
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.consulting
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.contractors
R462.56 ZAR
1 سال
R462.56 ZAR
1 سال
R462.56 ZAR
1 سال
.cooking
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.courses
R636.03 ZAR
1 سال
R636.03 ZAR
1 سال
R636.03 ZAR
1 سال
.cruises
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.dance
R375.84 ZAR
1 سال
R375.84 ZAR
1 سال
R375.84 ZAR
1 سال
.dating
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.deals
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.dentist
R563.75 ZAR
1 سال
R563.75 ZAR
1 سال
R563.75 ZAR
1 سال
.direct
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.diet
R2,370.66 ZAR
1 سال
R2,370.66 ZAR
1 سال
R2,370.66 ZAR
1 سال
.diamonds
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.digital
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.discount
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.doctor
R1,590.07 ZAR
1 سال
R1,590.07 ZAR
1 سال
R1,590.07 ZAR
1 سال
.domains
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.download
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.energy
R1,517.79 ZAR
1 سال
R1,517.79 ZAR
1 سال
R1,517.79 ZAR
1 سال
.engineering
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.enterprises
R451.83 ZAR
1 سال
R451.83 ZAR
1 سال
R451.83 ZAR
1 سال
.equipment
R318.01 ZAR
1 سال
R318.01 ZAR
1 سال
R318.01 ZAR
1 سال
.estate
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.events
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.exchange
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.express
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.faith
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.family
R375.84 ZAR
1 سال
R375.84 ZAR
1 سال
R375.84 ZAR
1 سال
.fans
R1,199.78 ZAR
1 سال
R1,199.78 ZAR
1 سال
R1,199.78 ZAR
1 سال
.fashion
R462.56 ZAR
1 سال
R462.56 ZAR
1 سال
R462.56 ZAR
1 سال
.finance
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.fishing
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.fitness
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.flights
N/A
R0.00 ZAR
2 سال
R0.00 ZAR
2 سال
.florist
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.flowers
R2,370.65 ZAR
1 سال
R2,370.65 ZAR
1 سال
R2,370.65 ZAR
1 سال
.football
R318.01 ZAR
1 سال
R318.01 ZAR
1 سال
R318.01 ZAR
1 سال
.forsale
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.foundation
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.fun
R390.29 ZAR
1 سال
R390.29 ZAR
1 سال
R390.29 ZAR
1 سال
.fund
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.furniture
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.gallery
R318.02 ZAR
1 سال
R318.02 ZAR
1 سال
R318.02 ZAR
1 سال
.games
R375.84 ZAR
1 سال
R375.84 ZAR
1 سال
R375.84 ZAR
1 سال
.garden
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.gifts
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.golf
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.graphics
R318.02 ZAR
1 سال
R318.02 ZAR
1 سال
R318.02 ZAR
1 سال
.group
R318.02 ZAR
1 سال
R318.02 ZAR
1 سال
R318.02 ZAR
1 سال
.guide
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.guitars
R2,370.65 ZAR
1 سال
R2,370.65 ZAR
1 سال
R2,370.65 ZAR
1 سال
.guru
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.healthcare
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.help
R621.58 ZAR
1 سال
R621.58 ZAR
1 سال
R621.58 ZAR
1 سال
.hiphop
R2,255.14 ZAR
1 سال
R2,255.14 ZAR
1 سال
R2,255.14 ZAR
1 سال
.hockey
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.holdings
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.holiday
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
R722.76 ZAR
1 سال
.host
R1,517.80 ZAR
1 سال
R1,517.80 ZAR
1 سال
R1,517.80 ZAR
1 سال
.hosting
R6,230.20 ZAR
1 سال
R6,230.20 ZAR
1 سال
R6,230.20 ZAR
1 سال
.house
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.how
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.industries
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.institiute
R296.56 ZAR
1 سال
R296.56 ZAR
1 سال
R296.56 ZAR
1 سال
.international
R296.56 ZAR
1 سال
R296.56 ZAR
1 سال
R296.56 ZAR
1 سال
.investments
R1,517.80 ZAR
1 سال
R1,517.80 ZAR
1 سال
R1,517.80 ZAR
1 سال
.kitchen
R809.49 ZAR
1 سال
R809.49 ZAR
1 سال
R809.49 ZAR
1 سال
.law
R4,278.75 ZAR
1 سال
R4,278.75 ZAR
1 سال
R4,278.75 ZAR
1 سال
.legal
R737.22 ZAR
1 سال
R737.22 ZAR
1 سال
R737.22 ZAR
1 سال
.lighting
R318.02 ZAR
1 سال
R318.02 ZAR
1 سال
R318.02 ZAR
1 سال
.limited
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.luxury
R8,644.22 ZAR
1 سال
R8,644.22 ZAR
1 سال
R8,644.22 ZAR
1 سال
.management
R318.02 ZAR
1 سال
R318.02 ZAR
1 سال
R318.02 ZAR
1 سال
.marketing
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.media
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
R462.57 ZAR
1 سال
.live
R350.48 ZAR
1 سال
R350.48 ZAR
1 سال
R350.48 ZAR
1 سال
.network
R296.56 ZAR
1 سال
R296.56 ZAR
1 سال
R296.56 ZAR
1 سال
.news
R350.48 ZAR
1 سال
R350.48 ZAR
1 سال
R350.48 ZAR
1 سال
.rocks
R215.68 ZAR
1 سال
R1.00 ZAR
1 سال
R1.00 ZAR
1 سال
.support
R296.56 ZAR
1 سال
R296.56 ZAR
1 سال
R296.56 ZAR
1 سال
.today
R336.50 ZAR
1 سال
R336.50 ZAR
1 سال
R336.50 ZAR
1 سال
.video
R350.48 ZAR
1 سال
R350.48 ZAR
1 سال
R350.48 ZAR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains